Үнэлгээ хийгдэж буй

Аялал болон байр сууцны удирдлагын программ хангамж нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) туршлага бүхий үндэсний компаниудыг “Аялал болон байр сууцны удирдлагын программ хангамж” ханган нийлүүлэхэд Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтээ (ОСИХ)- ээ ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан ...

Гал унтраах систем нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг Гал Унтраах систем нийлүүлэх сонгон шалгаруулалтад Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх ...