Үнэлгээ хийгдэж буй

ШУТИС-ийн харьяа Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургуулийн ТЭЗҮ хийх үйлчилгээ

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “ШУТИС-ийн харьяа Өмнөговь аймаг дахь Технологийн дээд сургуулийн ТЭЗҮ хийх үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны ...

"Ундай" голын онцгой хамгаалалтын бүсийн ашиглалтыг сайжруулах гадна шугам сүлжээний ажил хийж гүйцэтгэх

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “Ундайн голын онцгой хамгаалалтын бүсийн ашиглалтыг сайжруулах гадна шугам сүлжээний ажил хийж гүйцэтгэх” үйлчилгээ үзүүлэх Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас авна уу). ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх ...