Үнэлгээ хийгдэж буй

Хүдэр зөөвөрлөх системийн байгууламжууд барьж байгуулах үйлчилгээ үзүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Хүдэр зөөвөрлөх системийн байгууламжууд барьж байгуулах үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас авна уу). ["Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ...

Мужааны үйлчилгээ үзүүлэх тухай (зөвхөн Ханбогд сумд бүртгэлтэй орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдэд)

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) туршлага бүхий компаниудыг Мужааны үйлчилгээ үзүүлэх тухай Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтэд (ОСИХ) сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, ...