Үнэлгээ хийгдэж буй

Голлох биологийн олон янз байдлын мониторингийн болон дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Голлох биологийн олон янз байдлын мониторингийн болон дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна (ГБОЯБМХ-ийн талаар Хавсралтаас үзнэ үү). ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх ...

HDPE даралтат хоолой, хамгаалалтын холбогч ханган нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “HDPE даралтат хоолой, хамгаалалтын холбогч” ханган нийлүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-д сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах ...