Үнэлгээ хийгдэж буй

Дуудлагын жолоочийн үйлчилгээ

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай хувь хүн, байгууллагыг “Дуудлагын жолоочийн үйлчилгээ” үзүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт ...

Хэвлэмэл бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг Офсет хэвлэл бэлтгэн нийлүүлэх, хэвлэмэл бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна. Ажлын цар хүрээ: Офсет хэвлэл чанарын өндөр түвшинд хэвлэх, хэвлэлийн дараах /лак, клише, ...
өмнөх
1 2 3 4 ... 41 42 43 44