Үнэлгээ хийгдэж буй

ОТ-г ТТ-Гашуун Сухайт чиглэлийн автoзамтай холбох замын ТЭЗҮ-г шинэчлэн сайжруулах

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “ОТ-г ТТ-Гашуун Сухайт чиглэлийн автозамтай холбох замын ТЭЗҮ-г шинэчлэн сайжруулах ажлыг хийж гүйцэтгэх” үйлчилгээ үзүүлэх Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралтаас авна уу). ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх ...

Бага оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Бага оврын хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл ханган нийлүүлэх” Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан ...
өмнөх
1 2 3 4 ... 38 39 40 41