Хаагдсан

Оюут кемпийн шугам хоолой солих төсөл –3 (Оюут 2 кемп орчим)-ын хүрээнд шугам хоолой солих ажил хийж гүйцэтгэх

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “Оюут кемпийн шугам хоолой солих төсөл –3 (Оюут 2 кемп орчим) хүрээнд шугам хоолой солих ажил хийж гүйцэтгэх ” үйлчилгээ үзүүлэх Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-ээ ирүүлэхийг урьж байна (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ...

Далд уурхайн авто замын буталсан чулуун материал ханган нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Далд уурхайн тээвэрлэлтийн түвшиний замын буталсан чулуун материал” ханган нийлүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна. "Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат ...