Хаагдсан

Мэдээллийн электрон самбарын систем ханган нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) зохих туршлагатай компаниудыг “Мэдээллийн Электрон Самбарын Систем” ханган нийлүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн ...

Ахуйн хэрэглээний химийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх (Хор аюулын лавлах материал шаардлагатай)

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит туршлагатай компаниудыг “Ахуйн хэрэглээний химийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх (Хор аюулын лавлах материал шаардлагатай)”-д Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтээ ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт ...