Хаагдсан

Хэрэглэж байсан зөөврийн шигшүүр, конвейруудыг зарах дуудлага худалдаа

Оюу толгой ХХК нь татах гэсэн холбоос дээр Хавсралт-1-д харуулсан төхөөрөмжийг дуудлага худалдаагаар үнийн санал авч худалдана. Дуудлага худалдааны анхны үнэ мөн татах гэсэн холбоос дээр харуулсан болно. Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга, зураг Хавсралт 1-ээс үзнэ үү. Хавсралт 1-т нэр ...

Далангийн зүүн болон урд тодорхойлсон талбайд геофизикийн судалгаа хийх

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Далангийн зүүн болон урд тодорхойлсон талбайд геофизикийн судалгаа хийх” үйлчилгээ үзүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний ...
өмнөх
1 2 3 4 ... 47 48 49 50