Хаагдсан

Хаягдал хадгалах байгууламжийн (ХХБ) шүүрлийн усны чанар, түүний тархалт болон хор судлалын судалгаа хийх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Оюу Толгой компаний Хаягдал хадгалах байгууламжийн (ХХБ) шүүрлийн усны чанар, түүний тархалт болон хор судлалын судалгаа хийх тухай Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-д сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхол илэрхийлэх ...
өмнөх
1 2 3 4 ... 52 53 54 55