Зарласан, хүлээн авч буй

“Оюу толгой”-н уурхайн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн агуулахад нарны эрчим хүч ашиглах

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Оюу толгой”-н уурхайн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн агуулахад нарны эрчим хүч ашиглах” тухай үйлчилгээ үзүүлэх оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ...

Халаалт, агааржуулалтын систем ашиглалт, засвар үйлчилгээ үзүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Халаалт, агааржуулалтын системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг хамт үзүүлэх” тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна ["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан ...