Зарласан, хүлээн авч буй

Дизель цахилгаан станцын (ДЦС) шинэчлэлийн судалгааны зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид ‘Компани’ гэх) нь холбогдох туршлага, чадамжтай компаниудыг Дизель цахилгаан станцын (ДЦС) шинэчлэлийн судалгааны зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-д сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна. [“Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт – ОСИХ” нь Тендерийн үйл ажиллагааны ...

Монголд үйлдвэрлэсэн Оёмол бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) туршлага бүхий компаниудыг “Монголд үйлдвэрлэсэн Оёмол бүтээгдэхүүн” ханган нийлүүлэх тухай Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-д сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн ...