Бодлого журам

Гэрээт байгууллагын хамтын ажиллагаа хариуцсан баг
Үзэх
Төлбөрийн нөхцөл
Үзэх
Ханган нийлүүлэгчийн ангилал болон тодорхойлолт
Үзэх
Ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх бодлого
Үзэх

Бизнесийн ёс зүй

Ханган нийлүүлэгчийн ёс зүйн дүрэм
Үзэх
Oюу Толгой ХХК-ийн Худалдан авалт хариуцсан ажилтны ёс зүйн дүрэм
Үзэх
Бизнесийн ёс зүйн зарчмууд
Үзэх
Бидний ажлын арга барил
Үзэх

Аюулгүй ажиллагаа

C1 Тусгаарлалт
Үзэх
C2 Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа
Үзэх
C3 Тээврийн хэрэгсэл, жолоодлого
Үзэх
C4 Өндөрт ажиллах
Үзэх
C5 Хязгаарлагдмал орчин
Үзэх
C6 Кран болон өргөлтийн тоног төхөөрөмж
Үзэх
D1 Гүний уурхай
Үзэх
D3 Налуугийн геотехникийн аюулын удирдлага
Үзэх
D5 Хаягдлын далан, ус хадгалах байгууламжийн удирдлага
Үзэх
Ноцтой эрсдэлүүд ба хяналт
Үзэх
Амь нас хамгаалах зургаан дүрэм
Үзэх

Ханган нийлүүлэгчдийн гарын авлага
Үзэх Doc
Худалдан авалтын үйл ажиллагаа
Үзэх Doc
Уурхайн ашиглалтын туршид хэрэглэгдэх бараа бүтээгдэхүүн
Үзэх Doc
Оюу толгой-той хамтран ажиллах тухай
Үзэх Doc
Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт
Үзэх Doc
Нэхэмжлэхэд Тавигдах Шаардлага
Үзэх Doc
Худалдан авалтын систем
Үзэх Doc
Оюу толгой ХХК-ийн Бараа бүтээгдэхүүний
Үзэх Doc
Оюу толгой ХХК-ийн Үйлчилгээ (болон холбогдох бараа бүтээгдэхүүн)-ний захиалгын хуудасны ерөнхий нөхцөл
Үзэх Doc
Оюу толгой ХХК-ийн Гүний уурхайн төсөл Худалдан авалт хийх Гэрээ ерөнхий нөхцлүүд
Үзэх Doc
Оюу Толгой ХХК-ийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын авлага
Үзэх Doc
Оюу Толгой ХХК-ийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд мэдээлэл шинэчлэн оруулах гарын авлага (Бүртгүүлсэн нийлүүлэгчдэд зориулав)
Үзэх Doc
Ариба системийн Ханган нийлүүлэгчийн гарын авлага
Үзэх Doc
Ханган нийлүүлэгчдийн гарын авлага
Үзэх Video
Худалдан авалтын Бодлого, Үйл ажиллагаа
Үзэх Video
Ноцтой эрсдлийн удирдлага
Үзэх Video
Гүний уурхайн төсөл - Үр өгөөжтэй урт хугацааны түншлэл
Үзэх Video
Монголд Үйлдвэрлэв
Үзэх Video
Тэргүүлэх таван чиглэл - Өмнөговийн ханган нийлүүлэгчид
Үзэх Video