Худалдан авалт

Дизель цахилгаан станцын (ДЦС) шинэчлэлийн судалгааны зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид ‘Компани’ гэх) нь холбогдох туршлага, чадамжтай компаниудыг Дизель цахилгаан станцын (ДЦС) шинэчлэлийн судалгааны зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх тухай Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-д сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна. [“Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт – ОСИХ” нь Тендерийн үйл ажиллагааны ...

Хаягдал хадгалах байгууламжийн (ХХБ) шүүрлийн усны чанар, түүний тархалт болон хор судлалын судалгаа хийх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Оюу Толгой компаний Хаягдал хадгалах байгууламжийн (ХХБ) шүүрлийн усны чанар, түүний тархалт болон хор судлалын судалгаа хийх тухай Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-д сонирхлоо ирүүлэхийг урьж байна. ["Оролцох сонирхол илэрхийлэх ...
өмнөх
1 2 3 4 ... 72 73 74 75