Ханган нийлүүлэлт хөгжүүлэлт текст

“Оюу толгой” компанийн үндэсний ханган нийлүүлэлт хөгжүүлэлт, үйл ажиллагааны худалдан авалтын тайлан мэдээг эндээс харна уу.