Ханган нийлүүлэгчийн ангилал болон тодорхойлолт

PP 2_Supplier Classification and Definition_m by KL D on Scribd