Худалдан авалт

​Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртгүүлэх


"Оюу толгой" компанитай хамтарч ажиллахын тулд эхлээд манай Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртгүүлэх хэрэгтэй. Энэхүү санд бүртгүүлэх нь сонирхсон аж ахуйн нэгжид нээлттэй бөгөөд бүртгүүлэх үйл явц нь энгийн хялбар, хугацаа бага шаардана.