Уурхайн ашиглалтын туршид хэрэглэгдэх бараа бүтээгдэхүүн

PP 7_Life of Mine products_m by KL D on Scribd