Түүхэн товчоон

Оюу толгойн түүхэн товчооноор тавтай аялна уу.