Түгээмэл асуултууд

1. Хаягдал хадгалах байгууламж гэж юу вэ?

Уурхайгаас олборлосон хүдэр нь баяжуулах үйлдвэр рүү орж, шаардлагатай бодис болон усны тусламжтайгаар боловсруулагдан, нэг хэсэг нь баяжмал, нөгөө хэсэг нь зутан хэлбэрийн хаягдал болдог. Тэр хаягдлыг шууд ил задгай хаях нь экологийн тэнцвэрт байдалд сөргөөр нөлөөлж болох учир тусгай зориулалтын далан буюу хаягдал хадгалах сан үүсгэн барьж хадгалдаг. Уг барьсан далан болон хадгалагдаж буй хаягдлыг нийтэд нь хаягдал хадгалах байгууламж гэж нэрлэдэг.

2. Хаягдал хадгалах байгууламжийн ямар төрлүүд байдаг вэ?

Хаягдал хадгалах байгууламж нь далан барих замаар цөөрөм үүсгэн хаягдал хадгалах, бэлэн цөөрөм, хаагдсан ил болон далд уурхайг ашиглан хадгалах гэх мэт олон төрөл байдаг. Олон улсад ихэнхдээ далан барих замаар хадгалах аргыг ашигладаг.

Жишээ нь, уулаар хүрээлэгдсэн хэсэгт байгалийн тогтцыг ашиглан амыг нь хааж барих төрлийн даланг та бидний мэдэх Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрт ашигладаг.

Харин Оюу Толгойн уурхайд тэгш тал гадаргуу дээр 4 талаас нь хашсан далан барьж хаягдлаа дотор нь хадгалдаг.

3. Хаягдал хадгалах байгууламжийн даланг яаж барьдаг вэ?

Далангийн барилгыг гол төлөв дараах 3 аргаар барьж байна. Үүнд:

- Хаягдал дээр нь өсгөх арга:

Энэхүү аргачлал нь далангийн барилгыг хаягдал дээр нь өсгөх замаар даланг хумьж өндөрлөх хэлбэрээр барьдаг, ашиглалтын талбай бага шаарддаг, эдийн засгийн хувьд зардал багатай хэдий ч далан задрах эрсдэл хамгийн өндөр.

- Гадагш тэлэх арга:

Энэхүү аргачлал нь барилгын суурийг зузаатгах замаар далангийн ханыг гадагш тэлж барьдаг тул барилгажих талбай их ордог, түүнийгээ дагаад эдийн засгийн хувьд зардал өндөртэйхэдий ч далан задрах эрсдэл хамгийн бага.

- Эгц дээш нь өсгөх арга:

Энэхүү аргачлал нь далангийн барилгын ханыг эгц дээш өрж, даланг гадагш тэлж зузаатгах замаар барьдаг дээрх 2 аргачлалын холимог арга гэж ойлгож болно. Эдийн засгийн хувьд гадагш тэлэх аргаас зардал багатай хэдий ч эрсдэл өндөр.

4. Оюу толгойн уурхайд ямар төрлийн Хаягдал хадгалах байгууламж ашиглаж байна вэ?

Оюу толгойн уурхай нь тал газар байрладаг тул хамгийн тохиромжтой шийдэл болох 4 талаас нь хашсан далан барьсан. Энэхүү далан нь гадагш тэлэх аргачлалаар баригддаг бөгөөд задрах эрсдэл хамгийн бага буюу барилгын суурийг зузаатгах замаар далангийн ханыг гадагш тэлэх аргачлал юм. Тухайн далангийн байгуулалт нь хааш хаашаа 2 км урт, дөрвөлжин хэлбэртэй.

5. Хаягдал хадгалах байгууламжтай адил байгууламжийг өөр ямар салбарууд ашигладаг вэ?

Энэ төрлийн байгууламжийг уул уурхайгаас гадна усан цахилгаан станцууд, усан сангууд ус хуримтлуулах зорилгоор, дулааны болон цахилгаан станцууд хаягдал үнс хадгалах зорилгоор, цэвэрлэх байгууламжууд лаг хадгалах зорилгоор тус тус ашигладаг.

6. Оюу толгойн баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал хаягдлын сан руу хэрхэн зөөвөрлөгддөг вэ?

Баяжуулах үйлдвэр рүү орсон нийт хүдрийн ердөө 2% нь зэсийн баяжмал буюу эцсийн бүтээгдэхүүн болдог бол 98% хувь нь хаягдал болдог. Уг хаягдал нь 60% хатуулагтай зутан байдлаар баяжуулах үйлдвэрээс 5 км зайтай байрлах Хаягдал хадгалах сан руу тусгай зориулалтын хоолойгоор тээвэрлэгдэн хүргэгддэг.


7. Хаягдал хадгалах сан дүүрэхээр яадаг вэ?

Хаягдал хадгалах санд хадгалагдаж буй хаягдал төлөвлөсөн хэмжээнд хүрч дүүрэхэд дараагийн шинэ далангийн барилгад хаягдлаа хуримтлуулж эхэлдэг. Энэ жишгээр Оюу толгойн уурхай 2013 оноос хойш ашигласан 1-р санг 2023 онд хааж, 2-р хаягдлын санг ашиглалтад оруулсан. 2-р санг цаашид 2034 он хүртэл ашиглахаар төлөвлөж байна.

8. Хаягдал хадгалах байгууламжийн эрсдэл нь юу байдаг вэ? Эдгээр эрсдэлээс Оюу толгой хэрхэн сэргийлж байна вэ?

Оюу толгойн уурхайн далангийн барилга нь газар зүйн байрлалын хувьд хур тунадас багатай, газар хөдлөлтийн идэвхтэй цэгээс алслагдмал байдаг нь эрсдэлийн түвшнийг бууруулдаг бөгөөд далан барих аргачлалын хувьд гадагш тэлэх аргаар барьж байгаа нь далан задрах эрсдэлийг багасгах юм.

Далан задрах процесс нь далангийн шүүлтүүр бүст ан цав, цуурал үүссэнээр эхэлнэ. Оюу толгойн даланд мэргэжлийн инженер техникийн ажилчид өдөр бүр үзлэг шалгалт хийж ан цав, цуурал үүсэж байгаа эсэхийг хянадаг. Хэрвээ үүссэн тохиолдолд түүнийг байнгын хяналтдаа авч өдөр тутмын хэмжилт хийж, шаардлагатай үед тухайн хэсгийн барилгын ажлыг дахин хийж урьдчилан сэргийлдэг.

Далангийн барилгын ажлын явцад байнгын хяналт мониторингийн ажлыг хийдэг ба ашиглалтад орсноос хойш 400 гаруй хяналтын багажаар 24 цагийн турш хянаж байна. Энэ нь учирч болох олон эрсдэлийг урьдаас тогтоох, илрүүлэх зорилготой ба ингэснээр далан задрах эрсдэлийг хянаж байгаа юм. Хүдрийн хаягдал нь зутан хэлбэрийн усархаг хаягдал байдаг бөгөөд далангийн барилгын харилцан үйлчлэлээр байнгын шүүрэл явагдаж байдаг.

Хэрвээ шүүрэл явагдаж чадахгүй бол ус хуримтлагдан далангийн хананд ирэх даралт ихсэж далан задрах эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Шүүрлийг хянаагүйгээс үүдэн нэвчсэн усыг байгальд алдах эрсдэл үүсэж болзошгүй. Тиймээс Оюу толгойн далангийн барилгад суурийн нэвчилтийг бууруулах зорилгоор периметрийн дагуу 8-12м гүн бүхий түгжээс хана ухаж, шавраар дүүргэсэн.

Харин шүүрсэн урсцыг байгальд алдахгүй байхаар даланг тойрсон цуглуулах систем буюу шуудуу болон цөөрмүүдийг хийж, цугласан усыг дахин ашигладаг.

Даланд учирч болох өөр нэгэн эрсдэл нь далангийн ашиглалтын явцад үүсэх тоосжилт юм. Их хэмжээний тоосжилт нь хүний эрүүл мэнд байгаль орчинд сөрөг нөлөөг үзүүлж болзошгүй юм. Оюу толгойн уурхай далангийн ашиглалтын тоосжилтыг олон үүрээ сэлгэж хаягдал хаях аргачлалаар гадаргуугийн талбайг байнгын чийгтэй байлгаж тоосжилтыг хянадаг. Далангийн барилгын ашиглалтын хугацаа дуусахад төлөвлөгөөний дагуу нөхөн сэргээлт хийж хаягдлыг хучсанаар цаашид тоосжилт үүсэх эрсдэлээс сэргийлнэ.

9. Оюу толгой Хаягдал хадгалах байгууламжийн удирдлагын ямар стандартыг мөрддөг вэ?

2012 оноос далангын барилгын удирдлагадаа Rio Tinto-н D5 буюу “Хаягдлын сан, усан сангийн удирдлага” гэсэн стандартыг дагаж байгаа бөгөөд энэхүү стандарт нь ANCOLD стандарт дээр суурилсан байдаг. Энэхүү стандартыг Австрали, Канад, Америк г.м Рио Тинтогийн бүх уурхайд ашигладаг. D5 стандартын дагуу далангийн барилгын ажлын зураг төсөл эхлэхээс авхуулаад барилгын гүйцэтгэлийн ажлын явц болон ашиглалтын үйл ажиллагаа дээр салбартаа 30 гаруй жилийн туршлагатай мэргэжилтнүүдээр хөндлөнгийн хяналтыг хийлгэдэг. Хөндлөнгийн хяналт хийж байгаа мэргэжилтнүүдийн хяналтын үйл ажиллагаанд мөн салбартаа 40 гаруй жилийн туршлагатай мэргэжилтнүүд магадалгаа хийж, заавар зөвлөгөө, хяналтыг давхар өгч байдаг. Энэ олон давхар хөндлөнгийн хяналтын систем нь алдаа гаргах эрсдэлийг бууруулах зорилготой юм.

10. Энэхүү стандартаас илүү стандарт байдаг уу?

2021 онд дэлхийн томоохон уул уурхайн салбарын төлөөллүүд болон хөрөнгө оруулагч нар далан задрах эрсдэлийг бууруулах, хяналтыг нарийвчлан сайжруулахын тулд GISTM /Global industry standard tailings management/ цогц стандартыг гаргасан. “Оюу толгой” ХХК нь 2025 оны дундаас энэ стандартыг дагаж ажиллахаар бэлтгэл ажлаа хангаад байна. Энэхүү стандарт нь далангийн тогтвортой байдлыг хянах үндсэн зорилготой бөгөөд тухайн бүс нутгийн оршин суугчдын оролцоог нэмэгдүүлэх заалтууд оруулж өгснөөрөө илүү давуу талтай юм.

11. Оюу толгойн Хаягдал хадгалах санд агуулагдаж буй баяжмалын хаягдалд ямар бодисууд байдаг вэ? Тэдгээр бодисууд сөрөг нөлөөтэй юу?

Оюу толгойн Баяжуулах үйлдвэр хөвүүлэн баяжуулах шат дамжлага болон дамжуулах хоолойг хамгаалахын тулд 10 төрлийн бодис ашигладаг. Эдгээр бодисууд нь маш бага тунгаар хэрэглэгддэгээс гадна олон шат дамжин далан руу ирдэг бөгөөд тухайн бодисууд агаарт задардаггүй, амьд бие махбодод хуримтлагдах шинж чанаргүй юм.

12. Оюу толгойн Хаягдал хадгалах байгууламжтай холбоотой ямар асуудал гарсан бэ?

Оюу толгойн уурхайн талбар дахь Хаягдал хадгалах байгууламжийн 1-р сангаас, Техник эдийн засгийн судалгаан дээр тооцоолон тусгагдсанчлан шүүрэл үүссэн ба уг шүүрлээс гарсан усыг цуглуулах сангаас уурхайн талбайн гадна 60 метрийн зайд нэвчилт тархсаныг тогтмол хийгддэг хяналт шалгалтаар 2021 онд тогтоосон. “Оюу толгой” компанийн бодлого, журмын дагуу дотоод болон хөндлөнгийн мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор нарийвчилсан хяналт шинжилгээ хийж, уг нэвчилтийг бүртгэн арга хэмжээ авч байна.

13. Нэвчилт үүссэний улмаас орон нутгийн малчдын ундны усны чанарт нөлөөлсөн үү?

Нэвчилт үүссэний улмаас малчдын худгийн усны чанар болон бусад усны нөөцөд ямар нэгэн сөрөг нөлөөлөл үзүүлээгүй болох нь хяналт шинжилгээний үр дүнгээр батлагдсан.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна уу.

14. Хаягдал хадгалах байгууламжийн талаар орон нутгийн иргэд мэдээлэлтэй байгаа юу?

“Оюу толгой” компани орон нутгийн иргэд,холбогдох оролцогч талууд, тэр дундаа Засгийн газрын байгууллагууд, Зээлдүүлэгчдийн хөндлөнгийн аудиторуудтай ил тод, нээлттэй байдлаар харилцаж, зөвлөлдөж ирсэн төдийгүй ажлын талбайд зочлуулж, нэвчилтийн нөхцөл байдалтай биечлэн танилцуулж байна.

“Оюу толгой” ХХК Монголын мэргэжлийн боловсролын салбарт 126 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалттай томоохон хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Хөрөнгө оруулалт дараахь 3 чиглэлтэй байна. Үүнд:

  • Дэлхийн жишигт нийцсэн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төв барих
  • Одоо байгаа сургуулиудыг шинэчлэн сайжруулахад хөрөнгө оруулалт хийх
  • Дэлхийн жишигт нийцсэн Мэргэжлийн боловсролын сургуулийн тогтолцоог улсын хэмжээнд хөгжүүлэх Засгийн газрын хүчин чармайлтыг дэмжиж, хөрөнгө оруулалт хийх.

Хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын хэмжээнд техник технологийн 3 жишиг сургууль шинээр барьж, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 4 төвийг иж бүрэн сайжруулах юм.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахим хуудасны Боловсрол, сургалт хэсгээс уншина уу.

Нээлттэй ажлын байрны заруудыг өөрийн цахим хуудас болон өдөр тумын Өдрийн сонин, Өнөөдөр, Үндэсний шуудан, Нийслэл таймс сонинуудад нийтэлдэг. “Оюу толгой” компанид ажилд орох өргөдөл гаргахад ямар нэгэн төлбөр хураамжгүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахим хуудасны Ажлын мэргэжил хэсгээс уншина уу.

Бид Байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээ, шаардлагын тэнцвэрийг олж тогтвортой хөгжлийг хангах үүрэг хүлээсэн. Бид нийгэм эдийн засгийн болон байгаль орчны асуудалд түлхүү анхаарч Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны бодлогодоо дэлгэрэнгүй тусгасан юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахим хуудасны Байгаль орчин хэсгээс уншина уу.

“Oюу толгой” компани шинэ нийлүүлэгчдээс тухайн салбартаа мэргэшсэн, өрсөлдөх чадвартай байх, “Оюу толгой” компанийн үйл ажиллагааны цар хүрээнд тохирсон чанар, хэмжээтэй нийлүүлэх чадвар, түүнчлэн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал болон байгаль орчны шаардлагуудыг хангасан байхыг шаарддаг. Тиймээс нийлүүлэгчдэд нээлттэй тендерт оролцох боломж олгох бөгөөд Оюу толгойтой гэрээ хийх эрхтэй болохын тулд тэднийг урьдчилсан үнэлгээнд орохыг шаарддаг. Бид бүх нийлүүлэгчдээ тодорхой үе шат, хуваарийн дагуу урьдчилсан үнэлгээнд урьж оролцуулдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Худалдан авалт хэсгээс авна уу.

Орон нутгийн иргэдийн хөгжил цэцэглэлт, сайн сайханд хувь нэмрээ оруулахын зэрэгцээ үйл ажиллагааны улмаас үүсч болох аливаа нэг сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага түвшинд хүргэж бууруулах арга хэмжээ авахаар чармайн ажилладаг. Орон нутгийн эрх барих байгууллагууд, ард иргэд болон олон нийтийн бусад төлөөллийг идэвхтэй оролцуулж, мөн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг аль болохоор орон нутгийн компаниудаас худалдан авах замаар орон нутгийн эдийн засаг, ахуй амьдралыг сайжруулахыг хичээж байгаа юм.

Орон нутгийн иргэд Хамтын оролцооны байгаль орчны мониторинг хөтөлбөрийн хүрээнд байгаль орчны үндсэн гол олон үзүүлэлтүүдээр мониторинг хийх ажилд идэвхтэй оролцдог. Хамтын оролцоотой байгаль орчны мониторинг хөтөлбөрийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

Баяжуулах үйлдвэр одоогийн байдлаар өдөрт 100,000 гаруй тонн хүдэр боловсруулж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг цахим хуудасны Уурхайн үйлдвэрлэл хэсгээс уншина уу.

“Оюу толгой”-н уурхайн цогцолбор нь Баяжуулах үйлдвэр, ил уурхай, дулааны үйлдвэр, цахилгаан болон усан хангамж, оффисийн байр, засвар үйлчилгээний газар, соёл, спортын төвөөс бүрдэнэ. “Оюу толгой” компани орон нутагт зам, эрчим хүчний дэд бүтэц, усан суваг болон “Ханбумбат” нисэх буудал зэрэг дэд бүтцийг барьж өгсөн.

“Оюу толгой”-д аюулгүй ажиллагаа нэн тэргүүний ач холбогдолтой. Тухайн ажлыг аюулгүй аргаар хийх боломжгүй бол, энэ ажлыг огт хийхгүй байж болно. Бид учирч болзошгүй эрсдлийг тогтоож, бууруулах болон боломжит аюулыг тэг хэмжээнд байлгах зорилтуудаа биелүүлэхэд дэмжлэг болохуйц үйл явц, технологи, соёлыг байнга хэрэгжүүлдэг. Бидний баримталдаг ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны систем нь олон улсын стандартуудад бүрэн нийцдэг. Эдгээр нь “Оюу толгой”-н ажилтнууд, түнш байгууллагууд, орон нутгийн ард иргэдийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэнд, сайн сайхны төлөөх бидний хандлагад үндсэн суурь дэмжлэг болдог юм.

.

Монгол улсын Засгийн газар “Оюу толгой” ХХК-ийн 34 хувийг эзэмшдэг. Энэхүү эзэмшлийн хувь хэмжээг 2010 оны 3 дугаар сард батлагдсан Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр Монгол улсын Засгийн газар, Туркойз Хилл Ресурс болон Рио Тинто компаниуд харилцан тохиролцсон.

2024 оны 3 дугаар сарын 4

Ажилтнуудын цалин 25-30% буурч байгаа юу?
Бид ажилтнуудтайгаа байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээгээр тохирсон үндсэн цалинг огт өөрчлөөгүй хэвээр байгаа. Мөн бусад нэмэгдэл, олговор хөнгөлөлтүүдэд ч өөрчлөлт ороогүй, хувь хэмжээ нь хэвээр байгаа. Жишээ нь, уурхайн уртын ээлжийн нэмэгдэл нь үндсэн цалингийн 13 хувь байдаг. Энэ хэвээр байгаа. Хэвийн бус нөхцлийн нэмэгдэл 10-16% нийтээр амрах баярын өдөр ажилласны нэмэгдэл зэрэг хэвээр олгогдож байгаа.

Ямар өөрчлөлт орж байгааг тайлбарлаж өгнө үү?
Харин юу өөрчлөгдөөд байна вэ гэхээр илүү цаг болон шөнийн ээлжний нэмэгдэл хөлсийг тооцдог дундаж цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орж байгаа юм. Энэхүү өөрчлөлт нь яамнаас гаргасан холбогдох журмын дагуу хийж байгаа өөрчлөлт. Уг журам бараг 2 жилийн өмнө хүчин төгөлдөр болсон ба “Оюу толгой” компанийн тухайд шинэчилсэн Хөдөлмөрийн хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор ажилтнуудад тусаж байгаа нөлөөллийг харгалзан 2 жилийн хугацаанд энэхүү журмыг хэрэгжүүлээгүй. Одоо Компанийн хувьд зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл байдлууд үүссэн учраас энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргаад хэрэгжүүлж байгаа. Энэ журмаар зохицуулах дундаж цалинг тооцоолох аргачлалын талаар зөрүүтэй ойлголт яваад байх шиг байна. Тухайн ажилтны өмнө нь гар дээр авсан цалин хөлсийг ажилласан цагт нь хуваах замаар илүү цаг, шөнийн ээлжийн нэмэгдлийг бодох цагийн хөлсийг гаргаж авдаг тооцоолол. Өмнө нь ажилтны дундаж цалинг тооцохдоо гар дээр авсан үндсэн цалин, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, нэг удаагийн урамшуулал гээд гарт олгож байгаа бүх цалин хөлсний бүрэлдэхүүнийг ажилласан цагт нь хувааж, дундаж цалинг тооцоолоод, холбогдох нэмэгдлийг олгож байсан. Тус тооцооллын дагуу ийнхүү ажилтны нэмэгдэл хөлс орсон дүнгээс дахин нэмэгдэл хөлсийг тооцож байсан. Ингэснээр зарим ажилтнуудын цалин сараас сард нэмэгдэх нөхцлийг бүрдүүлж байсан юм. Компаниас хэрэгжүүлэх энэ шийдвэр бараг хоёр жилийн өмнө батлагдсан яамнаас гаргасан дундаж цалин хөлс тооцоолох журамд оруулсан нэмэлтийн дагуу хийж байгаа өөрчлөлт юм.

Компани яагаад энэ өөрчлөлтийг хийх болсон бэ?
Уурхайн ажилтнууд шинэчлэн найруулсан Хөдөлмөрийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш уртын ээлжийн тэгш хуваариар ажиллах болсноор цалин хөлс буурсан сөрөг нөлөөллийг бага байлгах үүднээс энэ журмын нэмэлтийг хэрэгжүүлээгүй ирсэн.

Ажилтны нэмэгдэл хөлс, нэг удаагийн шагнал урамшуулал орсон дүнгээс дундаж цалин хөлсийг тодорхойлсноор урьдчилан тооцоолоогүй хэд хэдэн сөрөг үр дагаварыг бий болгосон. Энэ шийдвэрийг олон талаас нь сайтар судалж үзсэний үндсэн дээр гаргасан гэдгийг энд тэмдэглэмээр байна. Үүнд:

  • Ижил үнэлэмжтэй ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа ажилтны цалин хөлсний хэмжээ адил байх зарчим алдагдаж, ажилтнуудын дунд үүсээд байгаа цалин хөлсний ялгаатай, тэгш бус байдал улам даамжирсан;
  • Ажилтнуудын дунд шөнийн ээлжинд ажиллах өрсөлдөөн бий болж, мөн сунаж ажиллах сонирхол нэмэгдсэн нь ажил амралтын хуваарийн тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулж байгаа ба цаашдаа ажилтнуудын алжаал ядаргааг нэмэгдүүлж, эрүүл мэнд, сайн сайхан байдалд сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл үүссэн;
  • Цалин хөлсний ялгаатай байдлын улмаас ажилтнуудын ажлын байрандаа өсөж хөгжих, албан тушаал дэвших сонирхол эрс багассан. Энэ нь нарийн ур чадвар шаардсан эсхүл, удирдах түвшний ажлын байранд залгамж халаа хомсдох эрсдэл бий болгосон;
  • Илүү цаг болон шөнийн нэмэгдлийн тооцооллоос шалтгаалсан тасралтгүй өсөлтөөс үүдэлтэй тогтоон барих боломжгүй ажиллах хүчний зардлын өсөлт 2023 онд бий болсон;
  • Энэ асуудал дээр тодорхой арга хэмжээ авахгүй бол манай компаний урт хугацааны бизнесийн тогтвортой байдалд сөрөг нөлөөтэй байх үр дагавартай.

Бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой үргэлжлүүлэх, ажилтнуудаа урт хугацаанд найдвартай ажлын байраар хангах, тэгш шудрага цалин хөлсний системтэй байх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд нухацтайгаар олон талаас нь сайтар судалж үзсэний үндсэн дээр гаргасан бизнесийн чухал шийдвэр болохыг дахин тэмдэглэж байна.

Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо, ажилтнуудын байр суурь ямар байгаа вэ?
Өнгөрсөн долоо хоногт буюу 3-р сарын 1-ний өглөө “Оюу толгой” компанийн Гүйцэтгэх захирал болон ахлах удирдлагын төлөөлөл Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны тэргүүлэгч гишүүдийг хүлээн авч, уулзаж ярилцлаа. Хэд хэдэн уулзалтыг одоогоор хийсэн бөгөөд Ажлын хэсэг байгуулан энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхээр цаашид хамтран ажиллахаар боллоо.

Уг өөрчлөлтийн ажилтнуудад тусах нөлөөллийн бодолцож үзсэн үү?
“Оюу толгой” ХХК нь аливаа шийдвэрийг гаргахдаа ажилтнууддаа ээлтэй, тусах нөлөөллийн буруулах арга хэмжээг авсаар ирсэн билээ.

Жишээ нь, шинэ хуулийн дагуу уртын ээлжийн ажилтнуудын ажиллах хугацаа багассан хэдий ч компанийн зүгээс үндсэн цалинг хэвээр хадгалах шийдвэрийг гаргасан.

Мөн нэмэлт тэтгэмж, урамшуулал, хөнгөлөлтийг ажилтнуудаа олгосоор ирсэн. Үүний нэг нь ажилтнууд болон тэдний гэр бүлд зориулсан урт хугацааны санхүүгийн баталгаа бий болгох Тэтгэвэр/хуримтлалын санг хэрэгжүүлсэн явдал байлаа.