Тээрмийн хуяг ханган нийлүүлэх тухай 1-р багц тендер