Тээрмийн ган бөмбөлөг (цутгамал) нийлүүлэх - Орон нутгийн үйлдвэрлэл