Тээрмийн ган бөмбөлөг ханган нийлүүлэх тухай 1-р багц тендер