Бидний тухай

Тэтгэлэгт хөтөлбөр 2019

"Оюу толгой" компанийн тэтгэлэгт хөтөлбөр нь Монголын их, дээд сургуульд уул уурхайн чиглэлээр амжилттай суралцаж байгаа оюутан сурагчдад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд зогсохгүй тэдний сурч хөгжих боломжийг дэмжих зорилготой. 

Залуусын хөгжлийн хөтөлбөр нь ЕБС-ийн сурагчдыг ирээдүйд манлайлагч, чадварлаг мэргэжилтэн болоход тусалж, зохих төлөвшлийг бий болгож буй чадварыг нь хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр юм. Сурагчид хөтөлбөрт хамрагдсанаар, өөрийгөө таньж мэдэх болон ирээдүйн мэргэжлээ сонгоход шаардлагатай мэдлэг чадварыг олж авах боломжтой. 

Бүртгэл:


Тэтгэлэгийн нэр

Материал хүлээн авах хугацаа


Мэргэжлийн чиглэл


Ерөнхий шалгуур


Бүрдүүлэх материал


Тэтгэлэгт багтах зүйлс


Залуусын Хөгжлийн Хөтөлбөр


2019.11.15


Ерөнхий болосролын сургууль

 • Монгол Улсын иргэн байх

 • Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургуулийн 12-р ангийн сурагч байх

 • Сурлагын дүн 85 ба түүнээс дээш байх /100 онооны үнэлгээгээр/

 • Нийгмийн оролцоо, манлайлах чадвар сайтай байх


 • Сурлагын дүнгийн албан ёсны тодорхойлолт (сургуулийн тамгатай)

 • “30 жилийн дараах өөртөө бичсэн захидал” сэдвээр 450- 500 үгтэй эссэ бичих

Сурагчид хөтөлбөрт хамрагдсанаар, өөрийгөө таньж мэдэх болон ирээдүйн мэргэжлээ сонгоход шаардлагатай мэдлэг чадварыг олж авна


Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр


2019.10.18

 • Геологи (геологи, геофизик)

 • Геотехникийн инженер

 • Маркшейдер, геодези

 • Уул уурхайн ашиглалтын технологи

 • Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

 • Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн инженер

 • Баяжуулалтын инженер

 • Цахилгааны инженер

 • Механикийн инженер

 • Монгол Улсын иргэн байх

 • Дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийн 2, 3, 4 дүгээр дамжааны өдрийн ангийн оюутан байх

 • Сурлагын голч дүн 3.2 ба түүнээс дээш байх(4.0 хүртэлх томьёоллоор)

-Бусад тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдаагүй байх.


 • Сургуулийн тодорхойлолт

 • Суралцсан хугацааны дүнгийн баталгаат хуулбар

 • Суралцсан хугацаанд үзүүлсэн амжилт, шагнал урамшууллын хуулбар

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар

 • "Надад мөрөөдөл бий" сэдвээр 500-600 үгтэй эссэ бичих


 • Сургалтын төлбөр

 • Сар бүрийн тэтгэмж

 • Хөдөө орон нутгийн оюутанд дотуур байрны төлбөр

 • “Оюу толгой” ХХК- ийн Залуусын хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдах боломж