Тендер

“Оюу толгой” компани өрсөлдөөнт сонгон шалгаруулалтын зарчмаар хангамжийн үйл ажиллагааг явуулдаг бөгөөд ингэснээр үндэсний болон дотоодын нийлүүлэлтийг хөгжүүлэх, нийлүүлэгчдийг тодорхой шаардлагатай чиглэлүүдээр дэмжих, Монгол Улсын хэмжээнд баялгийн тэгш хуваарилалт бий болгох, Монголын компаниудын бэлтгэн нийлүүлэлтийн буюу хангамжийн сүлжээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг болно. 2014 онд “Оюу толгой” компани 197 нээлттэй тендерийг өөрийн цахим хуудсаараа зарласан бөгөөд цахим хуудасны хангамжийн хэсэгт хандсан зочдын хандалтын хэмжээ 200,000 давсан үзүүлэлттэй байна.

Хангамжийн цахим хуудсанд нээлттэй зарлагдсан тендер, зочдын хандалт