Тендер текст

Худалдан авах бараа, үйлчилгээний тендерүүдийг та эндээс сонирхоно уу.