Бусад

2022

2021

2013

"Оюу толгой" компанийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын Засгийн газар, Монголын ард түмэн, хэвлэл мэдээлэл, олон нийт зэрэг монгол хүн бүрийн анхаарлын төвд байгаа билээ.

Энэхүү тайлан нь олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа хэд хэдэн асуудлуудын талаарх сүүлийн үеийн мэдээллийг агуулж буй бөгөөд өмнөө тавьсан зорилгодоо хүрэх, төслийн үйл ажиллагаанд хамааралтай бүх талуудад зөв, зохистой нэгдсэн ойлголтыг бий болгох өргөн хүрээтэй хөтөлбөрийн маань нэгхэн хэсэг билээ.