Оюу толгой ХХК-ийн Үйлчилгээ (болон холбогдох бараа бүтээгдэхүүн)-ний захиалгын хуудасны ерөнхий нөхцөл

2. SEP 2_OT PO General Conditions for Services by KL D on Scribd