Оюу Толгой ХХК-ийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд мэдээлэл шинэчлэн оруулах гарын авлага (Бүртгүүлсэн нийлүүлэгчдэд зориулав)

5. Supplier Registration Manual for Update Information MN by KL D on Scribd