Оюу Толгой ХХК-ийн Нийлүүлэгчийн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын авлага

4. Supplier Registration Manual for New Registration MN by KL D on Scribd