"Оюу толгой" ХХК болон "Оюу толгой" ХХК-ийн уул уурхайн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны 2022-2025 оны хамтын гэрээ