Оюу Толгой уурхайн 1-р үе шатны бүтээн байгуулалтад төлөвлөсөн болон бодит зардлын харьцуулалт

Оюу Толгой уурхайн 1-р үе шатны бүтээн байгуулалтад төлөвлөсөн болон бодит зардлын харьцуулалт

Оюу Толгой уурхайн 1-р үе шатны бүтээн байгуулалтад төлөвлөсөн болон бодит зардлын харьцуулалт Оюу Толгойн анхны хөрөнгө оруулалтыг хүмүүс өөр өөрөөр тайлбарладаг. Энэ нь 2010 оны 3-р сард Монгол Улсын Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн баталсан Оюу Толгойн орд ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэлд (2009 оны ТЭЗҮ) заасан төлөвлөгөөт зардал болон бүтээн байгуулалтын үед гарсан бодит зардлын зөрүүтэй холбоотой юм.