Худалдан авалт

Оюу Толгой төслийн талбай дахь эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай