Оюу Толгой төслийн мөнгөн урсгалын Монгол улсад ногдох хувийн тухай

Оюу Толгой төслийн мөнгөн урсгалын Монгол улсад ногдох хувийн тухай

Монгол Улсын Засгийн газар нь Оюу Толгой ХХК-ийн 34 хувийг эзэмшигчийн хувьд олон улсын хөрөнгө оруулагчдын адилаар уурхай ашигтай ажиллаж эхлэхэд...