Оюу Толгойн Худалдан авалт хариуцсан ажилтны ёс зүйн дүрэм