Орон нутгийн техникийн ур чадварыг хөгжүүлэх нь

Орон нутгийн техникийн ур чадварыг хөгжүүлэх нь

Оюу Толгой нь Монгол улсад орчин үеийн технологи, ил болон далд уурхайг ашиглах үйлдвэрлэлийн ахисан түвшний...