Орон нутаг

Орон нутгийн сонин

“Оюу толгой” компаниас “Орон нутгийн сонин”-ыг сар тутам монгол хэлээр гаргаж, орон нутагт түгээж байна. Орон нутгийн иргэд “Орон нутгийн сонин”-д мэдээ, мэдээллээ илгээж, уншигчдын хүртээл болгох боломжтой юм.