Худалдан авалт

Олон улсын тээвэр зуучын үйлчилгээ үзүүлэх тухай