Мэдээллийн нээлттэй уулзалтын бүртгэлийн хуудас

2019

1-р сарын 28
Улаанбаатар
Блю скай зочид буудал, 3 давхар Топаз танхим
Боломжит суудал: 70
Бүртгэл http://ot.mn/plugins/event/reg/4587/

1-р сарын 30
Даланзадгад, Өмнөговь
Боломжит суудал: 70
Бүртгэл http://ot.mn/plugins/event/reg/4586/

1-р сарын 31
Ханбогд, Өмнөговь
Боломжит суудал: 70
Бүртгэл http://ot.mn/plugins/event/reg/4588/