Монгол ажиллах хүч

Монгол ажиллах хүч

Оюу Толгой нь Монгол улс дахь хамгийн том, өргөн цар хүрээ бүхий мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд олгож буй...