Монголд хэрэгжиж буй уул уурхайн хамгийн том төслийн нэг хэсэг болмоор байна уу?