Зэс ба түүний хэрэглээ

Зэс ба түүний хэрэглээ

Зэсийг цахилгаан бараа, машин техник гээд өдөр тутмын амьдралд ашигладаг. Бидний гэрийг гэрэлтүүлэх цахилгаан, хотыг босгох дэд бүтэц, дэлхий ертөнцийг холбох технологи, энэ бүгд нь бидний орчин үеийн амьдралыг бий болгоход зэс хэрхэн чухал байдгийг харуулж байна.