Худалдан авалт

Жолоочийн хариуцлагын болон тээврийн хэрэгслийн даатгал ханган нийлүүлэх