Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт

Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт

Оюу Толгой нь олон улсын стандартын нисэх буудал, 70 километр урт усны хоолой болон Монгол-Хятадын хил хүртэл 100 километр хатуу хучилттай зам, 220 кв хүчин чадал бүхий...