Худалдан авалт

Даралтат шугам хоолойн үзлэг, үйлчилгээ үзүүлэх тухай