Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын Ханган нийлүүлэгчдийн форум

Оюу толгойн Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын Ханган нийлүүлэгчдийн форум 2015 оны 11 дүгээр сарын 4-ний өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Форум нь Гүний уурхайн бүтээн байгуулалтын төсөл, гүний уурхайн ханган нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгөх, ханган нийлүүлэлтийн 16 багцаар боломжит ханган нийлүүлэгчдийг тодорхойлох, дотоодын болон гадаадын ханган нийлүүлэлтийн хамтын ажиллагаа, түншлэлийг дэмжих, дотоодын хангамжийн сүлжээний чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой байлаа.

Форумд үндэсний болон гадаадын нийт 600 орчим компаниуд 29 орноос ирж оролцлоо.

Хамгийн олон компаниуд Монгол, БНХАУ, Канад, Австрали, АНУ орнуудаас ирж оролцлоо.


Форумын талаар илүү дэлгэрэнгүйг эндээс уншаарай.

Илтгэл: Эндрью Вүдлэй, “Оюу толгой” компанийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх ерөнхий захирал

Танд форумын талаар лавлах зүйл байвал бидэнд UGSupplierForum@ot.mn хаягаар цахим шуудан илгээнэ үү.

Зургийн цомог

Хангамжийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 16 багц

Их хэмжээгээр хэрэглэх материалууд

Их хэмжээгээр хэрэглэх материалууд

Үйлдвэрлэлийн болон иргэний барилга байгууламж

Үйлдвэрлэлийн болон иргэний барилга байгууламж

Өрөмдлөг, өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл

Өрөмдлөг, өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл

Цахилгааны болон харилцаа холбооны хэрэгсэл

Цахилгааны болон харилцаа холбооны хэрэгсэл

Галын аюулаас сэргийлэх үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж

Галын аюулаас сэргийлэх үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж

Хөдөлгөөнт төхөөрөмж, дагалдах үйлчилгээ

Хөдөлгөөнт төхөөрөмж, дагалдах үйлчилгээ

Тээвэр зууч, ложистик

Тээвэр зууч, ложистик

Түлшний систем

Түлшний систем

Далд уурхайн тулгуур бэхэлгээний материал

Далд уурхайн тулгуур бэхэлгээний материал

Хоолой, шахуурга

Хоолой, шахуурга

Боловсруулалт болон материалын дэд бүтэц

Боловсруулалт болон материалын дэд бүтэц

Мэргэжлийн үйлчилгээ

Мэргэжлийн үйлчилгээ

Далд уурхайн хоргодох байр

Далд уурхайн хоргодох байр

Уурхайн үйлчилгээ

Уурхайн үйлчилгээ

Металл хийц, төмөр

Металл хийц, төмөр

Агааржуулалтын тоног төхөөрөмж, дагалдах үйлчилгээ

Агааржуулалтын тоног төхөөрөмж, дагалдах үйлчилгээ