Гүний уурхайн төсөл - Үр өгөөжтэй урт хугацааны түншлэл