Худалдан авалт

Гүний уурхайн төсөл - Үр өгөөжтэй урт хугацааны түншлэл