Гүний уурхайн төсөл

Уул уурхайн инженер /2/ Уул уурхайн инженер /2/
List 2 List 2
list 1 list 1