Гүний уурхайн бэхэлгээний материал (бэхэлгээний боолт, тор) нийлүүлэх