•    Худалдан авалт хийх гэрээний ерөнхий нөхцлүүд Татах
•    Ханган Нийлүүлэгчдийг Хөгжүүлэх Бодлого Татах
•    Ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх гарын авлага – анхлан бүртгүүлэгчдэд Татах
•    Ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх гарын авлага – бүртгэлээ шинэчлэн сайжруулах Татах
•    Ханган нийлүүлэгчдэд зориулсан зөвлөмж Татах
•    Худалдан авалтын процесс Татах
•    Ханган нийлүүлэгчдийн ангилал Татах
•    Ариба системийн Ханган нийлүүлэгчийн гарын авлага Татах
•    "Оюу толгой" компанийн үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл Татах
•    “Оюу толгой” компанийн Бараа бүтээгдэхүүний ерөнхий нөхцөл Татах
Худалдах авах үйл ажиллагааны бодлогууд