Бодлого, журмууд текст

Манай компани нь худалдан авалтын үйл ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэн ил тод, нээлттэй, ёс зүйтэй явуулдаг.