Худалдан авалт

“Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах- Хууль бус антай тэмцэх хөтөлбөр” ханган нийлүүлэх тухай

“Оюу толгой” ХХК (цаашид 'Компани' гэх) боломжит эсхүл туршлагатай компаниудыг “Биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах- Хууль бус антай тэмцэх хөтөлбөр ” ханган нийлүүлэх тухай Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт (ОСИХ)-нд сонирхолоо ирүүлэхийг урьж байна.

["Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт-ОСИХ" нь Тендерийн үйл ажиллагааны эхний шат бөгөөд худалдан авах хэрэгцээт бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэх сонирхолтой, чадавхи бүхий боломжит ханган нийлүүлэгчид зах зээл дээр байгаа эсэхийг олж тодорхойлох зорилготой үйл явц юм]

Ажлын цар хүрээний тухай:

Ховор, нэн ховор амьтан, ургамлын хууль бус ан, худалдаатай тэмцэх хөтөлбөр нь ОТ компанийн биологийн олон янз байдлыг дүйцүүлэн хамгаалах үндсэн арга хэмжээний нэг юм. Уг хөтөлбөр нь байнгын, тогтвортой, үр ашигтай ‘хууль бус ангийн хяналт, шалгалтын тогтолцоо’ бий болгох, олон нийтийн мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх замаар өмнийн говийн хулан, хар сүүлтийн хууль бус ан, ховор ургамлын зохисгүй хэрэглээг бууруулах зорилготой. Энэхүү оролцох сонирхолоо илэрхийлэх хүсэлтээр дамжуулан уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төслийн санал боловсруулах сонирхолтой мэргэжлийн байгууллагуудын жагсаалт гаргахаар зорьж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах үндсэн үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлнэ (үүгээр хязгаарлагдахгүй):

 • Хууль бус ангийн хяналт шалгалт хийх хөдөлгөөнт багуудын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, мэдээллэгчийн сүлжээ бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх;
 • Говийн Бага Дархан Цаазат Газрын хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчдад SMART програм ашиглан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээнд хууль бус ангийн хяналт шалгалт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх;
 • Хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран ажиллах төрийн албан хаагчдад хууль бус ангийн эргүүл хяналтын талаарх мэргэжил аргазүйн зөвөлгөө өгөх, сургалт зохион байгуулах;
 • Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд үнэлэлт, дүгнэлт хийж цаашид шаардлагатай авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар зөвлөмж боловсруулах.

Туршлагатай, сонирхсон ханган нийлүүлэгчид хамгийн цөөндөө доор дурдагдсан мэдээлэл, бичиг баримтуудыг ирүүлнэ үү:

Шаардлагатай бичиг баримтууд:

 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ (хуулбар)*
 • Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Ажиллагаа болон Байгаль Орчны бодлогын баримт бичгүүд & журмууд (хуулбар)*
 • Бизнесийн ёс зүйн хэм хэмжээ, дүрэм [Энэхүү баримт бичиг нь авилга, хээл хахуулийн эсрэг, сонирхлын зөрчил, шударга хөдөлмөр эрхлэлтийн стандарт, хүний эрх, олон талт болон эрх тэгш байдал, талуудын оролцоо, худалдан авалт болон бусад зүйлсийг багтаасан байна.] (хуулбар*
 • Сүүлийн 3 жилийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан (хуулбар)*
 • Танай компанийн тухай ерөнхий мэдээлэл*:
  • Хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл, дүрмийн хуулбар*
  • Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүдийн мэдээлэл, танилцуулга*
  • Байгууллагын бүтэц болон нийт ажиллах хүчин*

* - Хэрэв холбогдох бичиг баримтууд сүүлийн хэлбэрээр “Оюу толгой” компанийн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд ороогүй бол “Нэмэлт хавсралт” хэсэгт оруулна уу.

Ажлын цар хүрээнд шаардлагатай нэмэлт бичиг баримтууд:

 • Ажлын цар хүрээнд тусгагдсан холбогдох ажлын туршлага, танилцуулга
 • Харилцагч байгууллагуудаас гаргасан тодорхойлолт (доод тал нь 2)

Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлтэй ханган нийлүүлэгчид “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртүүлсэн байх шаардлагатай. “Оюу” мэдээллийн санд бүртгүүлж амжаагүй ханган нийлүүлэгчид https://oyu-supplierdatabase.ot.mn/ цахим хаягаар орж бүргүүлнэ үү.

Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлтээ Англи болон /эсхүл Монгол хэл дээр бэлтгэн “Оюу” Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн сангаар дамжуулан 2019 оны 9-р сарын 3-ны 17:00 цагаас өмнө ирүүлнэ.

Анхаарах зүйлс:

 • Компани нь зөвхөн Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт хүлээн авахаар зарлаж байгаа ба энэ нь ханган нийлүүлэгчдээс ямар нэг бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах амлалт, баталгаа өгч байгаа хэрэг биш юм.
 • Компани нь дутуу эсвэл заасан хугацаанаас хоцорч ирүүлсэн материалыг хүлээн авахаас татгалзах эрхтэй
 • Өөр интернет мэдээллийн сан болон бусад вэб хуудсанд хадгалсан Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт болон түүнийг татаж авах холбоос зэргийг хүлээж авахгүй.
 • Компани нь энэхүү Оролцох сонирхлоо илэрхийлэх хүсэлт бэлдэж ирүүлэхтэй холбоотой аливаа зардлыг хариуцахгүй.
 • Оролцох сонирхол илэрхийлэх хүсэлт зарын хүрээнд асуулт хүлээн авахгүй.

                                                                                           “ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК

                                                                                      ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ГАЗАР