​Бизнесийн ёс зүй

“Оюу толгой” компанийн Бизнесийн ёс зүйн зарчмууд нь бидний үйл ажиллагааны үндэс суурийг бүрдүүлдэг. Эдгээр зарчим нь "Бидний ажлын арга барил", Бизнесийн ёс зүйн дүрэмд тусгалаа олсон байдаг. “Оюу толгой” компанийн ажилтан бүрт гэрээт гүйцэтгэгчид зэрэг бусад холбогдох талуудын өмнө бизнесийн өндөр ёс зүйтэй, туршлагатай байх хатуу шаардлага тавьдаг. Манай ёс зүйн дүрэм, холбогдох бусад бичиг баримттай танилцахыг хүсвэл энд дарна уу.